Zhrnutie zeleného programu z 15.9.2021

19.09.2021

Máme za sebou úspešnú akciu zberu odpadu na ktorej sa zúčastnila približne 100vka zberačov. Podarilo sa nám vyzbierať okolo tony odpadu na čo, by sme mali byť patrične hrdí. Zbieralo sa na dvoch hlavných lokalitách ako sme aj spomínali v pozvánke na udalosť. Prvá lokalita, ul. Boženy Nemcovej bola pokračovaním predchádzajúceho zberu odpadu. V tejto lokalite je veľký nános odpadu z blízkej skládky takže určite tam je ešte čo robiť. Druhou lokalitou bola ul. Hlboká oblasť "šťuvík" kde sa nachádza veľa nelegálne vyvezeného odpadu, ktorý sa pomaly stáva súčasťou miestnej vegetácie.

Po dobre odvedenej práci, nás na hádzanárskom ihrisku v zámockom parku čakala už zaslúžená odmena v podobe gulášu a čapovaných nápojov. Popri jedle si účastníci spravili aj malú prestávku kde skúsený pán doktor inštruoval našich trénerov a mládež o správnej prvej pomoci. Účastníci si mali možnosť vyskúšať aké to je byť pod tlakom a správne odviesť prvú pomoc od začiatku oživovania až po záchranu života. Po úspešnom oživení našich dobrovoľníkov zábava pokračovala do neskorých večerných hodín. Akcia sa vydarila na jednotku s hviezdičkou a my dúfame, že sa stretneme aj pri ďalšej plánovanej zelenej akcii ktorou bude výsadba stromčekov. Bližšie informácie poskytneme v predstihu. Ďakujeme všetkým účastníkom za pomoc či už pri príprave alebo zbere odpadu, vidíme sa nabudúce.


Autor : Ján Janoštiak

video z udalosti