2% z daní

Zamestnanec | Fyzická osoba | Právnická osoba 

Údaje o nás:

  • IČO: 176 426 39
  • Obchodné meno: Telovýchovná jednota STROJÁR MALACKY
  • Právna forma: Združenie (zväz,spolok)
  • Sídlo: Telovýchovná jednota STROJÁR MALACKY, Sasinkova 73 90101 Malacky

Predvyplnené VYHLÁSENIE NÁJDETE TU:

Kvôli uznaniu 2% budeme od Vás potrebovať, aby ste si nechali príslušným daňovým úradom opečiatkovať kópiu potvrdenia a to nám odoslali na email: sivak@handballmalacky.sk, poprípade ho vieme odovzdať na daňový úrad za Vás. Bez tohto opečiatkovaného potvrdenia si nevieme uplatniť vaše 2% z daní.

Postup:

Zamestnanec

1. Do 15. februára 2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.

2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

3. Do 30. apríla 2023 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.

4. Pri odovzdaní oboch tlačív na príslušný DÚ, si prosím spravte kópiu opečiatkovaného POTVRDENIA, daňovým úradom ( poslúži aj fotka z telefónu). Kópiu s opečiatkovaným POTVRDENÍM pošlite na e-mail sivak@handballmalacky.sk

5. V prípade, že by ste potrebovali s vyhlásením pomôcť, vieme to za Vás pripraviť a poslať na DÚ, ale na to potrebujeme originál POTVRDENIE, ktoré dostanete od zamestnávateľa. V prípade otázok volajte na 0915 665 270.

Povinnou prílohou "vyhlásenia" je

  • Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré daňovníkovi vydá zamestnávateľ na predpísanom tlačive.

Fyzická osoba

Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.

2. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2022 je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca 2023 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 30. 06. 2023 alebo 30. 09. 2023)

Právnická osoba

Ak ste právnická osoba:

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.

2. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2022 uplynie 31. marca 2023 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 30. 06. 2023 alebo 30. 09. 2023)

V prípade otázok prosím kontaktujte p. Borisa Siváka prostredníctvom emailu: sivak@handballmalacky.sk, telefonicky: 0915 665 270.
 
Ďakujeme! 
Strojár Malacky - srdcom pre klub!