Projekt BSK na podporu športu

17.07.2022

Malackí hádzanári sa v uplynulých mesiacoch zapojili do výzvy BSK s názvom "Materiálne vybavenie pre tréningový proces". Ako už aj názov napovedá, Bratislavský samosprávny kraj nám v rámci tohoto projektu poskytol finančnú dotáciu vo výške 2500 eur na športové vybavenie. Silový rozvoj mládeže v hádzanej je nesmierne dôležitý a tak práve väčšina týchto prostriedkov išla do Funkčnej miestnosti, ale kúpili sme aj mobilné mini-hádzanárske bránky. Funkčná miestnosť nachádza svoje využitie v každodennom tréningovom procese viacerých kategórií a napĺňa svoj pôvodný zámer. Deti sa taktiež tešia novým bránkam, ktoré sú aj pre trénerov oveľa jednoduchšie na manipuláciu, premiestňovanie a organizácií turnajov. Týmto smerom, by sme sa chceli poďakovať BSK za ich dôveru a finančnú podporu, ktorá je pre nás nesmierne dôležitá, ĎAKUJEME!