Chýbajúce športoviská pre hádzanárov na Záhorí!

16.02.2022

Reštart hádzanárskej extraligy po zimnej prestávke je tu a ani komplikovaná situácia so športoviskami nás nespomaľuje. Vonku zúri mutácia COVID-19 s názvom Omikron, ale naši muži sa neustále pripravujú, aby bola jarná časť pre nich o čosi priaznivejšia ako tá jesenná. Počas zimnej prípravy sa muži venovali atleticko-hádzanárskemu rozvoju pod prísnym tréningovým režimom. Nechýbali kondičné bloky, protiútoky, silová príprava, ale ani tá taktická. Prípravu taktiež zažívajú aj naše dorastenecké družstvá - chlapci pod taktovkou Záhorákov spolu s mužmi a dievčatá pod taktovkou Malacky/Rohožník. Nekončí to však tam, Strojár má taktiež hneď niekoľko žiackych tímov, ktoré tiež potrebujú hádzanársku prípravu a pohyb, aby nezanikol ich zápal a radosť pre tento šport.

Hádzanárska základňa v Malackách sa zväčšuje rok čo rok, a to aj napriek nepriaznivým podmienkam, aké nám priniesla COVID situácia. Tešíme sa z toho a sme vďační, že môžeme rozširovať našu hádzanársku rodinu. V posledných rokoch sa však problémom číslo 1 stal nedostatok športových priestorov pre mládež a pre rozvoj halových športov. Isto nebudeme hovoriť len za hádzanársku komunitu ak povieme, že bitka o halu Malina sa stala akousi samostatnou disciplínou a je veľmi ťažké nájsť akýkoľvek voľný termín na tréningy pre toľké kategórie z rôznych športov. Muži z extraligového tímu Záhorákov mali problém takmer polovicu jesennej časti dostať tréningový čas v športovej hale Malina. Nebola to teda len prezieravosť vedenia mesta Malacky, ale priam dlhodobá potreba odštartovať ambiciózny projekt multifunkčnej športovej arény, ktorý v Malackách jednoznačne prišiel v správnu chvíľu. Je potrebné uvedomiť si, že športoviská svojou podstatou zmysluplne vypĺňajú podstatný voľný čas našich detí a mládeže, a tým sa stávajú nevyčísliteľnou investíciou pre zdravý rozvoj celej spoločnosti.

Malacká hádzaná zažila náročné obdobie, ktoré prežívali takmer všetky športy, stále však žije a snaží sa viac ako len prežívať. O aktuálnom dianí v klube sme sa porozprávali s viacerými funkcionármi hádzanárskeho klubu TJ Strojár Malacky. Prediskutovali sme situáciu v klube, plány, ale aj problémy. Nastolila a zvýraznila sa v našich rozhovoroch hlavne téma potreby nového športoviska, ktoré, ako sme už viackrát spomenuli, je aj bude neoddeliteľnou súčasťou v rozvoji nielen malackého športu. K situácii v klube sa vyjadril aj prezident klubu Dušan Frýbert.

"V novom roku 2022 sme začali iniciovať hneď viaceré zmeny a inovácie v našom oddiele. Za významnú považujem najmä transformáciu nášho klubu z oddielu TJ Strojár na suverénnejšiu formu založením občianskeho združenia. Neustále pracujeme na rozširovaní našej členskej základne v žiackych kategóriách u dievčat a chlapcov. Snažíme sa prehlbovať a zlepšovať spoluprácu s ŠKH Rohožník a Tatranom Stupava, s ktorým máme po niekoľkoročnej prestávke v sezóne 2021/22 opäť spoločný a ambiciózny projekt "Záhoráci" v kategórii mužov a dorastencov. V uplynulých rokoch sa nám podarilo klub relatívne personálne aj materiálne stabilizovať, i keď v porovnaní s väčšími extraligovými klubmi stále máme čo doháňať a o podmienkach obdobných klubov v Čechách alebo v Rakúsku môžeme, bohužiaľ, stále len snívať.

Najpálčivejším trápením je pre nás aktuálne najmä nedostatok kvalitných tréningových priestorov, spôsobený absolútnou vyťaženosťou športovej haly Malina, ktorá ako jediná v meste a blízkom okolí rozmerovo spĺňa požiadavky na hádzanú. Tento problém, samozrejme, zažívajú aj iné halové športy v meste, avšak hádzanári si, na rozdiel od iných športov, na rozmerovo menších ihriskách, ktoré ponúkajú napríklad základné školy, regulárnu hádzanú nezahrajú, nehovoriac o tom, že už musíme využívať aj telocvične základných škôl v okolitých dedinách." - Dušan Frýbert

Značný progres hádzanej v Malackách je cítiť nielen v kvalite poskytovanej športovej profesionality od trénerov a funkcionárov, ale aj od výsledkov našich mládežníckych kategórií. V kategóriách dorastencov a dorasteniek nám vyrastajú mladé talenty, ktoré čakajú na svoje príležitosti a niektorí už dokonca aj reprezentujú výbery Slovenska. V žiackych kategóriách sa zasa vybudovala silná a perspektívna budúcnosť vzhľadom na početné základne, aké tréneri majú k dispozícii. Vieme, že budúcnosť malackej hádzanej je svetlá s prísľubom novej športovej haly. Avšak aj tréneri majú pochybnosti a starosti, kam sa celý vývoj situácie ohľadom športovísk uberá. K situácii sa takto vyjadril tréner a funkcionár Tomáš Stachovič.

"Infraštruktúra je celkovo veľký problém slovenského športu, nielen hádzanej, veľa sa o tom hovorí aj po skončení európskeho šampionátu, ktorý sa nedávno konal u nás a v Maďarsku. Začali sa konečne menovať nedostatky v našej hádzanej a hľadajú sa nové trendy a spôsoby, ako sa dostať na vyššie pozície v Európe a vo svete, určite sa to bude skloňovať aj po zimných olympijských hrách. Nedostatok športovej (telesnej) výchovy na školách, málo športovo zanietených učiteľov, málo trénerov a hlavne kvalifikovaných trénerov, nedostatok športovísk a prístup k existujúcim (všetko za plotom, pod zámkom), nedostatočne financované športové hnutie, nejasné stratégie štátu v tejto oblasti, to všetko má vplyv na to, že dnes sa organizovaný šport dostáva na okraj záujmu a do popredia ide individualizmus jednotlivca." - Tomáš Stachovič

Vo svojom vyjadrení ďalej pokračoval o situácii v klube a o problémoch, ktoré klub momentálne musí riešiť.

"Konkrétne kategórie mladšieho žiactva, teda mladší žiaci a mladšie žiačky sa do haly ani nedostanú, žiačky trénujú v Sološnici a v telocvični na ZŠ Štúrovej, pritom v súťaži ešte neprehrali a je tam veľa talentovaných dievčat a bez trvalej podpory rodičov pokiaľ ide o dopravu na tréningy, by už veľa z nich nehralo. Nehovoriac o prípravných turnajoch žiactva a dorastov, na ktoré potrebujete súvislý niekoľkohodinový víkendový termín v hale, čo sa málokedy nájde." - Tomáš Stachovič

Neostáva nám teda nič iné len dúfať, že budúcnosť malackého športu nezostane len v predstavách a prianiach. Veríme, že projekt novej haly naplní svoje očakávania a potreby priaznivcov halového športu a vypočuje tak dlhotrvajúce potreby športovcov v Malackách!  


Vypracoval a uverejnil : Ján Janoštiak a Dušan Frýbert